2009 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                     160.000,00 YTL                                                1                                  10

Sonra Gelen     350.000,00 YTL                                                3                                  15

Sonra Gelen     760.000,00 YTL                                                5                                  20

Sonra Gelen   1.500.000,00 YTL                                               7                                  25

Matrahın        2.770.000,00 YTL Lirayı aşan bölümü için             10                                30

2009 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 107.604,00 TL

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336,00 TL ,

İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 2.481,00 TL ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

2008 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                     150.000,00 YTL                                                1                                  10

Sonra Gelen     320.000,00 YTL                                                3                                  15

Sonra Gelen     680.000,00 YTL                                                5                                  20

Sonra Gelen   1.380.000,00 YTL                                               7                                  25

Matrahın        2.530.000,00 YTL Lirayı aşan bölümü için             10                                30

2008 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 96.075,00 YTL

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 192.265,00 YTL ,

İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 2.216,00 YTL ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

2007 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                     140.000,00 YTL                                                1                                  10

Sonra Gelen     300.000,00 YTL                                                3                                  15

Sonra Gelen     640.000,00 YTL                                                5                                  20

Sonra Gelen   1.290.000,00 YTL                                               7                                  25

Matrahın        2.370.000,00 YTL Lirayı aşan bölümü için             10                                30

2007 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 89.623,00 YTL

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 179.352,00 YTL ,

İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 2.068,00 YTL ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

2006 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                     130.000,00 YTL                                                1                                  10

Sonra Gelen     280.000,00 YTL                                                3                                  15

Sonra Gelen     600.000,00 YTL                                                5                                  20

Sonra Gelen   1.200.000,00 YTL                                               7                                  25

Matrahın        2.210.000,00 YTL Lirayı aşan bölümü için             10                                30

2006 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 83.139,00 YTL

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 166.375,00 YTL ,

İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 1.919,00 YTL ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

 

 

2005 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                     120.000,00 YTL                                                1                                  10

Sonra Gelen     260.000,00 YTL                                                3                                  15

Sonra Gelen     550.000,00 YTL                                                5                                  20

Sonra Gelen   1.000.000,00 YTL                                               7                                  25

Matrahın        2.030.000,00 YTL Lirayı aşan bölümü için             10                                30

2005 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 75.719,00 YTL

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 151.526,00 YTL ,

İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 1.748,00 YTL ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

 

 

2004 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                     110.000.000.000.-                                             1                                  10

Sonra Gelen     240.000.000.000.-                                             3                                  15

Sonra Gelen     500.000.000.000.-                                             5                                  20

Sonra Gelen   1.000.000.000.000.-                                            7                                  25

Matrahın        1.850.000.000.000.- Lirayı aşan bölümü için          10                                30

2004 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

.Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 68.093.000.000.-lirası,

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 136.265.000.000.-lirası,

.İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 1.572.000.000.- lirası ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

 

 

2003 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                       90.000.000.000.-                                            1                                  10

Sonra Gelen     190.000.000.000.-                                             3                                  15

Sonra Gelen     400.000.000.000.-                                             5                                  20

Sonra Gelen     800.000.000.000.-                                             7                                  25

Matrahın        1.480.000.000.000.- Lirayı aşan bölümü için          10                                30

2003 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

.Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 52.991.000.000.-lirası,

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 106.043.000.000.-lirası,

.İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 1.224.000.000.- lirası ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

2002 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

                                                                                  Veraset Yoluyla                               İvazsız

                                                                                      İntikallerde                    İntikallerde

MATRAH                                                                        Vergi Oranı (%)              Vergi Oranı (%)

İlk                       59.000.000.000.-                                            1                                  10

Sonra Gelen     125.000.000.000.-                                             3                                  15

Sonra Gelen     254.000.000.000.-                                             5                                  20

Sonra Gelen     513.000.000.000.-                                             7                                  25

Matrahın           951.000.000.000.- Lirayı aşan bölümü için          10                                30

2002 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarları:

.Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 33 milyar 328 milyon lirası,

füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 66 milyar 694 milyon lirası,

.İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. Yoluyla )intikallerde 770 milyon lirası ,

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.