EMEKLİ OLMAYAN VE HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞANLARIN SGK PRİM ORANININ İŞÇİ-İŞVEREN DAĞILIMI (4/a Kapsamındaki Sigortalılar)

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

(%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

2

2

Genel Sağlık Sigortası

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası

1

2

3

TOPLAM

15

22,5

37,5

EMEKLİ OLUP HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞANLARIN SGD PRİM ORANININ İŞÇİ-İŞVEREN DAĞILIMI (4/a Kapsamındaki Sigortalılar)

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

2

2

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

7,5

22,5

30

TOPLAM

7,5

24,5

32

BAĞ-KUR’LULAR İÇİN PRİM DAĞILIMI (4/b Kapsamındaki Sigortalılar) ( EMEKLİ OLMAYAN)*

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

2

Genel Sağlık Sigortası

12,5

TOPLAM

34,5

*Gerçek kişi işverenler yanında çalıştırdığı işçisinden daha az bağ-kur primi ödeyemez.
(Limited şirket ortakları ile Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda değildir)

BAĞ-KUR’LULAR İÇİN PRİM KESİNTİSİ (4/b Kapsamındaki Sigortalılar) ( EMEKLİ OLANLAR)

2008 Yılında % 12

2009 Yılında % 13

2010 Yılında % 14

2011 Yılında ve izleyen yıllarda % 15

ÇALIŞMAYANLARIN ÖDEMESİ GEREKEN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ORANI

% 12