Büyükşehir Diğer  
       
Arsa BİNDE 6 BİNDE 3  
Arazi BİNDE 2 BİNDE 1  
BİNA      
Mesken BİNDE 2 BİNDE 1  
Meskendışı BİNDE 4 BİNDE 2  
       
İSTANBUL İÇİN:    
Adalar,Avcılar,Bağcılar,Bahçelievler,Bakırköy,Bayrampaşa,Beşiktaş,Beyoğlu,Beykoz,Eminönü
Esenler,Eyüp,Fatih,Gaziosmanpaşa,Güngören,Kadıköy,Kağıthane,Kartal,Küçükçekmece,Maltepe,
Pendik,Sarıyer,Şişli,Tuzla,Ümraniye,Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere toplam 27 adet ilçe belediyesi, Büyükşehir kapsamındadır.
     
       
Büyükçekmece,Çatalca,Silivri,Sultanbeyli,Şile Belediyeleri ile birlikte bu ilçelere bağlı 41 adet belde
belediyesi ise Büyükşehir kapsamı dışındadır.
       

 

B.K.K. No 2006/11450
Başlık EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 8 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26391
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2006
Kapsam  
Karar Sayısı : 2006/11450

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/12/2006 tarihli ve 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11450 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.