2018 NİSAN AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ

01.04.2018 Vergi Levhası onayı (Gelir vergisi mükellefler 1 Nisan-31 Mayıs Tarihleri Arası)

01.04.2018 Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart 2018– 31 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında)

01.04.2018 Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart 2018 – 31 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında)

23.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Aylık Sigorta Primi Bildirgesinin Beyanı.(Normal Çalışanlar S.S.K.Primi)

23.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Aylık Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Bildirgesi Beyanı. (Emekli Olup Çalışanlar S.G.D.P.)

23.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait SGK Eksik gün Bildirimi.

23.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Damga Vergisi’nin Beyanı.

23.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Beyanı. (Aylık Muhtasar)

23.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Beyanı. (Üç Aylık Muhtasar)

23.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Beyanı

24.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin Beyanı.(KDV-1 ve KDV-2)

25.04.2018 2017 Yılı kazançlarına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanı.

26.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Damga Vergisi’nin Ödenmesi.

26.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi. (Aylık Muhtasar)

26.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi. (Üç Aylık Muhtasar)

26.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi.

26.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin Ödemesi. (KDV-1 ve KDV-2)

30.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Aylık Sigorta ve İşsizlik Sigortası Primi Ödenmesi. (Normal Çalışanlar S.G.K.Primi)

30.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Aylık Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödenmesi. (Emekli Olup Çalışanlar S.G.D.P.)

30.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait İş-kur Aylık İşgücü Çizelgesi Verilmesi.

30.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Genel Sağlık Sigortası Primleri’nin Ödemesi.

30.04.2018 Mart 2018 Dönemi İsteğe bağlı S.G.K ve Zorunlu Bağ-Kur Primleri Ödemesi.

30.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Bs Formunun Verilmesi.

30.04.2018 Mart 2018 Dönemine ait Ba Formunun Verilmesi.

30.04.2018 E-defter tutan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2017 Aralık ayı ve 2018 Ocak ayı berat yüklemesi

30.04.2018 E-defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerinin 2018 Ocak ayı berat yüklemesi

30.04.2018 6736-7020 Sayılı yasaya göre ödenecek SGK taksitleri ödemesi son günü.

30.04.2018 Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin yıllık işletme cetveli vermesi.