2020 KASIM AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ

02.11.2020 Personele ödenen maaşlara göre BES ödemelerinin ilgili sigorta şirketine bilgilerin yüklenmesi ve ödenmesi.

17.11.2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemi Gelir / Kurum Geçici vergi beyanı ve ödemesi.

26.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi beyanı ve Muhtasar kısmının ödemesi.

26.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin Beyanı ve ödemesi.(KDV-1 ve KDV-2)

26.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait Damga Vergisi’nin Beyanı ve ödemesi.

30.11.2020 e-defter uygulamasında ; aylık yükleme tercihinde bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri AĞUSTOS 2020 dönemi beratlarının yüklenmesi.

30.11.2020 e-defter uygulamasında ; aylık yükleme tercihinde bulunan Gelir Vergisi Mükellefleri  AĞUSTOS 2020 dönemi beratlarının yüklenmesi.

30.11.2020 e-defter uygulamasında ; üç aylık yükleme tercihinde bulunan Mükellefleri TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2020 dönemi beratlarının yüklenmesi.

30.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi S.G.K Primlerinin Ödenmesi.

30.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait İş-kur Aylık İşgücü Çizelgesi Verilmesi.

30.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait Genel Sağlık Sigortası Primleri’nin Ödemesi.

30.11.2020 Ekim 2020 Dönemi İsteğe bağlı S.G.K ve Zorunlu Bağ-Kur Primleri Ödemesi.

30.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait Bs Formunun Verilmesi.

30.11.2020 Ekim 2020 Dönemine ait Ba Formunun Verilmesi.

30.11.2020 7020-7143 Sayılı yasaya göre ödenecek VERGİ taksitleri ödemesi son günü.

30.11.2020 Ekim 2020 dönemi Turizm Payı Beyannamesi beyanı ve ödemesi.(Kurumlar vergisi mükellefleri için)

30.11.2020 Emlak Vergisi 2.taksit ödemesi.

30.11.2020 İş yerleri için Çevre Temizlik Vergisi 2.taksit ödemesi.

30.11.2020 VERBİS müracaat son gün.” Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.11.2020 tarihine uzatıldı”

 

biraz daha detay; 

https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1928/Mevzuat-Dosya/30102020-kasim2020-malitakvim.pdf

 

http://www.de-kont.com/aylik-vergi-takvimi/

(Bu takvimden birçok kişi yararlanıyor. Bir hata veya önemli bir eksiklik görürseniz hemen bize mail atmanızı rica ederiz.)