ASGARİ ÜCRETE GÖRE ÜCRET BORDROSU
01/01/2020-31/12/2020
(16 YAŞINDAN KÜÇÜK VE BÜYÜKLER İÇİN AYRIM YOK)
NORMAL EMEKLİ NORMAL KAPICI EMEKLİ KAPICI
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00
S.S.K.MATRAHI 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00
SSK İŞÇİ PAYI 412,02 220,73 412,02 220,73
İŞSİZLİK SİG.İŞÇİ PAYI 29,43 0,00 29,43 0,00
GELİR VERGİSİ 375,23 408,34 0,00 0,00
DAMGA VERGİSİ 22,34 22,34 0,00 0,00
KESİNTİ TOPLAMI 839,02 651,40 441,45 220,73
NET ASGARİ ÜCRET 2.103,98 2.291,60 2.501,55 2.722,28
+ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar) 220,73 220,73 0,00 0,00
ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (AGİ Dahil) 2.324,71 2.512,33 2.501,55 2.722,28
ÖDENECEK SSK PRİMİ
İŞÇİ PAYI 412,02 220,73 412,02 220,73
İŞVEREN PAYI 603,32 721,04 603,32 721,04
TOPLAM 1.015,34 941,76 1.015,34 941,76
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞÇİ PAYI 29,43 0,00 29,43 0,00
İŞVEREN PAYI 58,86 0,00 58,86 0,00
TOPLAM 88,29 0,00 88,29 0,00
ÖDENECEK VERGİ
GELİR VERGİSİ 375,23 408,34 0,00 0,00
DAMGA VERGİSİ 22,34 22,34 0,00 0,00
TOPLAM 397,57 430,68 0,00 0,00
VERGİ + S.S.K TOPLAMI 1.501,19 1.372,44 1.103,63 941,76
İŞVERENE MALİYETİ 3.605,18 3.664,04 3.605,18 3.664,04
SGK BORCU YOKSA İNDİRİM -147,15 0,00 -147,15 0,00
İŞVERENE NET MALİYET 3.458,03 3.664,04 3.458,03 3.664,04