ASGARİ ÜCRETE GÖRE ÜCRET BORDROSU
01/01/2019-31/12/2019
(16 YAŞINDAN KÜÇÜK VE BÜYÜKLER İÇİN AYRIM YOK)
NORMAL EMEKLİ NORMAL KAPICI EMEKLİ KAPICI
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 2.558,40 2.558,40 2.558,40
S.S.K.MATRAHI 2.558,40 2.558,40 2.558,40 2.558,40
SSK İŞÇİ PAYI 358,18 191,88 358,18 191,88
İŞSİZLİK SİG.İŞÇİ PAYI 25,58 0,00 25,58 0,00
GELİR VERGİSİ 326,20 354,98 0,00 0,00
DAMGA VERGİSİ 19,42 19,42 0,00 0,00
KESİNTİ TOPLAMI 729,38 566,28 383,76 191,88
NET ASGARİ ÜCRET 1.829,02 1.992,12 2.174,64 2.366,52
+ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar) 191,88 191,88 0,00 0,00
ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (AGİ Dahil) 2.020,90 2.184,00 2.174,64 2.366,52
ÖDENECEK SSK PRİMİ
İŞÇİ PAYI 358,18 191,88 358,18 191,88
İŞVEREN PAYI 601,22 626,81 601,22 626,81
TOPLAM 959,40 818,69 959,40 818,69
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞÇİ PAYI 25,58 0,00 25,58 0,00
İŞVEREN PAYI 51,17 0,00 51,17 0,00
TOPLAM 76,75 0,00 76,75 0,00
ÖDENECEK VERGİ
GELİR VERGİSİ 326,20 354,98 0,00 0,00
DAMGA VERGİSİ 19,42 19,42 0,00 0,00
TOPLAM 345,62 374,40 0,00 0,00
VERGİ + S.S.K TOPLAMI 1.381,77 1.193,09 1.036,15 818,69
İŞVERENE MALİYETİ 3.210,79 3.185,21 3.210,79 3.185,21
SGK BORCU YOKSA İNDİRİM -127,92 0,00 -127,92 0,00
İŞVERENE NET MALİYET 3.082,87 3.185,21 3.082,87 3.185,21