ASGARİ ÜCRETE GÖRE ÜCRET BORDROSU
01/01/2018-31/12/2018
(16 YAŞINDAN KÜÇÜK VE BÜYÜKLER İÇİN AYRIM YOK)
NORMAL EMEKLİ NORMAL KAPICI EMEKLİ KAPICI
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 2.029,50 2.029,50 2.029,50 2.029,50
S.S.K.MATRAHI 2.029,50 2.029,50 2.029,50 2.029,50
SSK İŞÇİ PAYI 284,13 152,21 284,13 152,21
İŞSİZLİK SİG.İŞÇİ PAYI 20,30 0,00 20,30 0,00
GELİR VERGİSİ 258,76 281,59 0,00 0,00
DAMGA VERGİSİ 15,40 15,40 0,00 0,00
KESİNTİ TOPLAMI 578,59 449,21 304,43 152,21
NET ASGARİ ÜCRET 1.450,91 1.580,29 1.725,08 1.877,29
+ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar) 152,21 152,21 0 0
ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (AGİ Dahil) 1.603,12 1.732,50 1.725,08 1.877,29
ÖDENECEK SSK PRİMİ
İŞÇİ PAYI 284,13 152,21 284,13 152,21
İŞVEREN PAYI 416,05 497,23 416,05 497,23
TOPLAM 700,18 649,44 700,18 649,44
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞÇİ PAYI 20,30 0,00 20,30 0,00
İŞVEREN PAYI 40,59 0,00 40,59 0,00
TOPLAM 60,89 0,00 60,89 0,00
ÖDENECEK VERGİ
GELİR VERGİSİ 258,76 281,59 0 0
DAMGA VERGİSİ 15,40 15,40 0 0
TOPLAM 274,17 297,00 0 0
VERGİ + S.S.K TOPLAMI 1.035,23 946,44 761,06 649,44
İŞVERENE MALİYETİ 2.486,14 2.526,73 2.486,14 2.526,73
SGK BORCU YOKSA İNDİRİM -101,48 -101,48
İŞVERENE NET MALİYET 2.384,66 2.526,73 2.384,66 2.526,73