Mesleki Yeterlilik Kurumu Tebliğleri 21/12/2018 21 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30632 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik…

21 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30632 (Mükerrer)

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/43)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/44)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/45)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/46)