BKK 2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10609 Ar-Ge merkezlerinde istihdam e…

 

 

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar (BKK 2017/10609)

 

BKK 2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam

17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30157 

Karar Sayısı : 2017/10609

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23/6/2017 tarihli ve 2432 sayılı yazısı üzerine, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihînde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10609 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1– 1/8/2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki Kararın 1 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘a) C – İmalat başlığı altında yer alan:

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı

29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı

29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dâhil)

29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı

29.10.07 Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)

30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı

30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.