KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu ÖZET: Tebliğde 4 Ekim 2016 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasın…

 

 

KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik

KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu

ÖZET:

Tebliğde 4 Ekim 2016 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 7) ile KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE eklenen “(4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlar hariç)”  ibaresi bu kez yürürlükten kaldırılarak mükelleflerin KDV iade alacaklarının;  belirli koşullarda ÖTV borçlarına da mahsubunu talep edilebileceği belirtilmiştir.

İade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.

22 Haziran 2017 tarihli ve 30104vsayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 13) ile 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikler özetle aşağıdaki gibidir:

  • 4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7) ile KDV Uygulama Genel Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafına eklenen (4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)  ibaresi bu kez yürürlükten kaldırılmıştır.  Buna göre mükellefler, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen  ÖTV dahil borçlarına   mahsubunu talep edebileceklerdir.
  • İade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır. Mahsup işlemi vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilecek,  talep edilen iade miktarının tamamı için (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
  • KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin 22 Haziran 2017 tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade taleplerinin münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek,  mahsup işlemi vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilecek,   talep edilen iade miktarının tamamı için (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi  sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat  vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
  • Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB