2017 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Ekonomi Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN K..

 

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

2017 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30092

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE T- 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’iincü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2017 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.

Liste İçin Tıklayınız