2017 İşçi İşveren Uyuşmazlıkları 21 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30014 Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resm…

 

 

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

2017 İşçi İşveren Uyuşmazlıkları

21 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30014

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. a) İşçi – işveren uyuşmazlıklarında; taraf sayısı gözetilmeksizin,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 90,00 TL


MADDE 2 –
Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.