İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Tehlike Sınıfları 27 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29992 (Mükerrer) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: M..

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Tehlike Sınıfları

27 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29992 (Mükerrer)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız