Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılması 05 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29970 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/9758 Türkiye Varlık Fonuna kayn..

 

 

BKK 2017/9758 Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılmasına İlişkin Karar

Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılması

05 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29970 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 2017/9758

Türkiye Varlık Fonuna kaynak aktarılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9758 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kaynaklar

MADDE 1- (1) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait veya bu Fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynağın, en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.