2017 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah 01.01.2017- 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ – YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI…

 

 

2017 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah

2017 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah

01.01.2017- 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ – YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

ÖZET: 1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları.

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

01/01/2017-30/06 /2017 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
2.416,15 TL ve fazlası 57,50
2.398,86 – 2.416,14 TL arası 48,25
2.187,53 – 2.398,85 TL arası 45,00
1.918,57 – 2.187,52 TL arası 42,50
1.591,49 – 1.918,56 TL arası 37,25
1.591,48 TL ve daha azı 36,25

II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları

Tamamı İçin Tıklayınız