25 Ocak 2017 Tarihli KİK Mevzuatı Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017) Danışmanlık Hi…

 

 

25 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumu Tebliğ ve Yönetmelikleri

25 Ocak 2017 Tarihli KİK Mevzuatı

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017)

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017)

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017)

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017)

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017)

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017)

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.01.2017)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.01.2017)