Yıllık gelir vergisi artak oranlı tarifeye göre hesaplanır.

İşletme sahibinin; üç ayda bir mali karı hesaplanıp Gelir Geçici Vergi adı altında vergi ödemesi yapılır.Gelir Geçici Vergi % 15 dir.

Bu ödemeler yıllık olarak hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.

Gelir Geçici Vergi

Ocak-Şubat-Mart dönemi 10 Mayısda ,

Nisan-Mayıs-Haziran dönemi 10 Ağustosta,

Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi 10 Kasımda beyan edilir.

B-Şahıs İşletmesi Gelir İdaresi adına vergi toplama-vergi ödeme konusunda ve diğer bazı kurumlar adına aracılık ederler.Mal satarken KDV tahsil ederler, Çalişanının ücretinden vergi keserler, SSK Primi keserler, İşyeri kira ise dükkan sahibinden vergi keserle vs.

-Karı üzerinden vergilendirme ve bölümdeki diğer vergiler işletme sahininin vergi kimlik numarasından,  SSK primi ve vergi dışı diğer kesinti ve ödemeler işletme adına alınacak sicil numaraları ile yapılır.

-Şahıs İşletmesi Katma Değer Vergisi açısından sadece aracıdırlar.Üzerlerine kalan bir vergi yükü yoktur,ilk etepta finansal bir yük oluşur.

Katma Değer Vergisinin yükü tüketiciyedir.KDV Tüketim vergisidir.Şahıs İşletmesi her ay Katma değer Vergisi Beyannamesi verirler.Bir ay içinde işletme tarafından tahsil edilen ve ödenen KDV nin gösterildiği bir beyannamedir ve bir sonraki ayın 20.sine kadar beyan edilir, tahsil edilen KDV ödenen KDV den fazla ise 26 sında Gelir İdaresine ödenir, tersi durumda ise alacaklı olunan KDV bir sonraki aya devreder.

-Şahıs İşletmesi, Gelir İdaresi tarafından vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulduğu işlemleride ister aylık ister üç aylık olarak Muhtasar Beyanname ile beyaneder.Bu beyanname de ücretlilerden kestiği % 15 oranından başlayan vergi, serbest meslek ödemelerinde kestiği %20 vergi, işyeri kira ise mal sahibinden kestiği % 20 vergi vs olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde  yazılı diğer işelemlerden dolayı kestiği vergileri beyan eder.Aynı zaman da Şahıs İşletmesi calışanlarına Gelir İdaresi adına vergi iadesi de hesaplar ve öder.

-Şahıs İşletmesi Damga vergisi kesme sorumluluğundan dolayı Damga Vergisi Beyannamesi,ÖTV kesmesi sorumluluğundan dolayı ÖTV Beyannamesi verme sorumluluğu gibi yükümlülükleri de vardır.

-Şahıs İşletmesi yapacağı işin içeriğine göre hangi vergileri sorumlu olarak keseceği belirlerinir ve Gelir İdaresi tarafından bunların beyanı istenir.

-Vergi dışında çalışanlarının her ay SSK primleri ve İşsizlik sigortası Primleri hesaplanıp, beyan edilip ödenmelidir.

-Çalışanların Çalışma Müdürlüğüne bildirimleri,İş-kur a bildirimleri sadece bilgi mahiyetinde olup bir ödemeyi içermese de birdirim de bulunmama halinde para cezaları ağırdır.

Başa dönmek için tıklayın