A-Adi Ortaklıklarda mali karı, ortaklar hisselerine göre ayrı ayrı beyan ederler.Verilen beyanname Gelir Vergisi beyannamesi dir.

Yıllık gelir vergisi artak oranlı tarifeye göre hesaplanır.

Ortaklar üç ayda bir hisselerine düşen mali karı hesaplanıp Gelir Geçici Vergi adı altında vergi ödemesi yapılır.Gelir Geçici Vergi % 15 dir.

Bu ödemeler yıllık olarak hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.

Gelir Geçici Vergi

Ocak-Şubat-Mart dönemi 10 Mayısda ,

Nisan-Mayıs-Haziran dönemi 10 Ağustosta,

Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi 10 Kasımda beyan edilir.

B-Adi Ortaklıklar Gelir İdaresi adına vergi toplama-vergi ödeme konusunda ve diğer bazı kurumlar adına aracılık ederler.Mal satarken KDV tahsil ederler, Çalişanının ücretinden vergi keserler, SSK Primi keserler, İşyeri kira ise dükkan sahibinden vergi keserle vs.

-Ortaklığın karı üzerinden vergilendirme ortakların şahsi vergi kimlik numaraları ile olurken bu bölümdeki vergi SSK gibi kesinti ve ödemeler ortaklık adına alınan vergi ve SSK sicil numaraları ile yapılır.

-Adi Ortaklıklar Katma Değer Vergisi açısından sadece aracıdırlar.Üzerlerine kalan bir vergi yükü yoktur,ilk etepta finansal bir yük oluşur.

Katma Değer Vergisinin yükü tüketiciyedir.KDV Tüketim vergisidir.Adi Ortaklıkler her ay Katma değer Vergisi Beyannamesi verirler.Bir ay içinde şirket tarafından tahsil edilen ve ödenen KDV nin gösterildiği bir beyannamedir ve bir sonraki ayın 20.sine kadar beyan edilir, tahsil edilen KDV ödenen KDV den fazla ise 26 sında Gelir İdaresine ödenir, tersi durumda ise alacaklı olunan KDV bir sonraki aya devreder.

-Adi Ortaklıklar, Gelir İdaresi tarafından vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulduğu işlemleride ister aylık ister üç aylık olarak Muhtasar Beyanname ile beyaneder.Bu beyanname de ücretlilerden kestiği % 15 oranından başlayan vergi, serbest meslek ödemelerinde kestiği %20 vergi, işyeri kira ise mal sahibinden kestiği % 20 vergi vs olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde  yazılı diğer işelemlerden dolayı kestiği vergileri beyan eder.Aynı zaman da Adi Ortaklık calışanlarına Gelir İdaresi adına vergi iadesi de hesaplar ve öder.

-Adi Ortaklık Damga vergisi kesme sorumluluğundan dolayı Damga Vergisi Beyannamesi,ÖTV kesmesi sorumluluğundan dolayı ÖTV Beyannamesi verme sorumluluğu gibi yükümlülükleri de vardır.

-Adi Ortaklıkin yapacağı işin içeriğine göre hangi vergileri sorumlu olarak keseceği belirlerinir ve Gelir İdaresi tarafından bunların beyanı istenir.

-Vergi dışında çalışanlarının her ay SSK primleri ve İşsizlik sigortası Primleri hesaplanıp, beyan edilip ödenmelidir.

-Çalışanların Çalışma Müdürlüğüne bildirimleri,İş-kur a bildirimleri sadece bilgi mahiyetinde olup bir ödemeyi içermese de birdirim de bulunmama halinde para cezaları ağırdır.

Başa dönmek için tıklayın