A-Limited Şirketler ticari kazançları yönünden Kurumlar Vergisine tabidir.

Mali kardan % 20 kurumlar vergisi ödenmektedir.Ancak üç ayda bir mali kar hesaplanıp Kurum Geçici Vergi adı altında vergi ödemesi yapılır.

Bu ödemeler yıllık olarak hesaplanan Kurumlar Vergisinden mahsup edilir.

Kurum Geçici Vergi

Ocak-Şubat-Mart dönemi 14 Mayısda ,

Nisan-Mayıs-Haziran dönemi 14 Ağustosta,

Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi 14 Kasımda,

Ekim-Kasım-Aralık dönemi 14 Şubatta beyan edilir.

Her sene Ticari Kardan Kurumlar vergisi düştükten sonra bakiye kardan yasal yedekler ayrılıp kalan kar istenirse ortaklara hisseleri oranında dağıtılabilir.Kar dağıtımı yapılırsa %15 Vergi kesintisi yapılır.

Ortaklarda aldıkları kar payından dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verme hadlerini aşıyorsa,bu kar paylarından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bu kazançlarını beyan eder ve gelir vergisi öderler.Ancak gelir vergisi ödemesi sırasında şirket tarafından yapılan % 15 vergi kesintisi dikkate alınır.

B-Limited şirketler Gelir İdaresi adına vergi toplama-vergi ödeme konusunda ve diğer bazı kurumlar adına aracılık ederler.Mal satarken KDV tahsil ederler, Çalişanının ücretinden vergi keserler, SSK Primi keserler, İşyeri kira ise dükkan sahibinden vergi keserle vs.

-Limited Şirketler Katma Değer Vergisi açısından sadece aracıdırlar.Üzerlerine kalan bir vergi yükü yoktur,ilk etepta finansal bir yük oluşur.

Katma Değer Vergisinin yükü tüketiciyedir.KDV Tüketim vergisidir.Limited Şirketler her ay Katma değer Vergisi Beyannamesi verirler.Bir ay içinde şirket tarafından tahsil edilen ve ödenen KDV nin gösterildiği bir beyannamedir ve bir sonraki ayın 20.sine kadar beyan edilir, tahsil edilen KDV ödenen KDV den fazla ise 26 sında Gelir İdaresine ödenir, tersi durumda ise alacaklı olunan KDV bir sonraki aya devreder.

-Limited Şirketler, Gelir İdaresi tarafından vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulduğu işlemleride ister aylık ister üç aylık olarak Muhtasar Beyanname ile beyaneder.Bu beyanname de ücretlilerden kestiği % 15 oranından başlayan vergi, serbest meslek ödemelerinde kestiği %20 vergi, işyeri kira ise mal sahibinden kestiği % 20 vergi vs olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde  yazılı diğer işelemlerden dolayı kestiği vergileri beyan eder.Aynı zaman da Limited Şirket calışanlarına Gelir İdaresi adına vergi iadesi de hesaplar ve öder.

-Limited Şirket Damga vergisi kesme sorumluluğundan dolayı Damga Vergisi Beyannamesi,ÖTV kesmesi sorumluluğundan dolayı ÖTV Beyannamesi verme sorumluluğu gibi yükümlülükleri de vardır.

-Limited Şirketin yapacağı işin içeriğine göre hangi vergileri sorumlu olarak keseceği belirlerinir ve Gelir İdaresi tarafından bunların beyanı istenir.

-Vergi dışında çalışanlarının her ay SSK primleri ve İşsizlik sigortası Primleri hesaplanıp, beyan edilip ödenmelidir.

-Çalıştırılan işçilerin bildirimi, ayrılan işçilerin bildirimi, sağlık raporları, iş kazaları bildirimleri, aylık olarak belli tutarları aşan alım ve satış tutarlarının bildirimi gibi birçok ekonomi ve çalışma hayatını kontrol altında tutmaya yönelik bilgiler şirketlerden istenmekte olup verilmemesi ciddi maddi cezalara tabidir.

Başa dönmek için tıklayın