-Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

-Tekbir şahıs tarafından kurulur,

-En az sermaye diye bir kısıtlama yoktur.

-İşletmeyi firma sahibi tek başına temsil eder ve işletmeden tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından ve ticari borçlardan dolayı işletme sahibi doğrudan doğruya sorumlu olurlar.

-Şahıs işletmelerinde kapanış bellibir süreci beklemeden ilgili kurumlara bildirilerek yapılır.Kurulması ve kapanması az masraflı ve çabuktur.

-Şahıs işletmelirde işletme sahibi zorunlu olarak Bağ-kur kapsamındadır.Herhangibir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemiyorlarsa ortaklığın başlaması ile birlikte Bağ-kur kapsamında prim ödemek zorundadırlar.Emekli olsa dahi Sosyal Güvenlik Destekleme Primi adı altında Bağ-kur a prim ödemek durumundadır.

-Vergi ve Diğer Yükümlülükleri

Şirket Kuruluşu için belirlenmesi gerekenler;

-İşletmenin kuruluş amacı ve hangi işleri yapacağı,

-İşletmenin adresi,

-Şirketin yapmayı düşündüğü işlerin; ilçe belediyesi tarafından uygunluğunun tesbiti,

-İşletme kuruluşu ile hemen işci çalıştırılıp çalıştırılmayacağı

Bunlar belirlendikten sonra hazırlanması gereken evraklar;

-5 adet resimli Nufus Sureti ve İkametgah belgesi

-2 adet resmi

-Vergi Kimlik numarası

-İşyeri Kira Kontratı,

-Kuruluş için verilecek vekaletname

hazırlanması gereken evraklardır.

Kurucu ortak olarak bunları bilmeniz ve hazırlamanız minumum düzeyde gereklidir,ancak işlemleri merak ediyorsanız

Yani;

Dahasını merak ediyorsanız tıklayın