-Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

-En az iki ortak ile kurulur

-En az sermaye diye bir kısıtlama yoktur.

-Şirketi ortaklar temsil eder.Temsilin şekli ortaklar tarafından belirlenebilir, böylebir belirleme yok ise ortaklar tek baına münferit temsil hakkına sahiptir.

-Ortakların sorumluluğu; şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından ve ticari borçlardan dolayı ortaklar doğrudan doğruya sorumlu olurlar.

-Adi ortaklıkta kapanış bellibir süreci beklemeden ilgili kurumlara bildirilerek yapılır.

-Adi ortaklıkda ortaklar zorunlu olarak Bağ-kur kapsamındadır.Herhangibir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemiyorlarsa ortaklığın başlaması ile birlikte Bağ-kur kapsamında prim ödemek zorundadırlar.Ortaklardan biri veya birkaçı emekli kişiler olsa dahi Sosyal Güvenlik Destekleme Primi adı altında Bağ-kur a prim ödemek durumundadır.

-Vergi ve Diğer yükümlülükleri

Şirket Kuruluşu için belirlenmesi gerekenler;

-Ortaklar kimlerden oluşacak,

-Şirketin dışarıya karşı temsilinin ne şekilde olacağı imzaların yetki derecelerinin belirlenmesi,

-Şirketin Sermayesinin ne olacağı,

-Ortakların belirlenen bu sermayedeki paylarının ne olacağı,

-Şirketin ünvanı,

-Şirketin kuruluş amacı ve hangi işleri yapacağı,

-Şirketin merkez adresi,

-Şirketin yapmayı düşündüğü işlerin; ilçe belediyesi tarafından uygunluğunun tesbiti,

-Şirket kuruluşu ile hemen işci çalıştırılıp çalıştırılmayacağı

Bunlar belirlendikten sonra hazırlanması gereken evraklar;

-Ortakların 5 adet resimli Nufus Sureti ve İkametgah belgesi

-Ortakların 2 adet resmi

-Ortakların Vergi Kimlik numaraları

-İmzaya yetkili ortakların Noterden Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben imza beyanları

-Merkezin Kira Kontratı,

-Şirket kuruluşu için verilecek vekaletname

hazırlanması gereken evraklardır.

Kurucu ortak olarak bunları bilmeniz ve hazırlamanız minumum düzeyde gereklidir,ancak işlemleri merak ediyorsanız

Yani;

Dahasını merak ediyorsanız tıklayın